گاه‌نوشته‌های عادل طالبی

الگوی چین در اینترنت ملی اجرا می‌شود؟
الگوی چین در اینترنت ملی اجرا می‌شود؟

در پاسخ به سوال «آیا چین...» گفتم که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت، هنوز به صورت قطعی چیزی نمی‌دانیم.

رسانه‌ها 1401/02/12 تجارت نیوز بخوانم...
در ستایش مسئولیت‌پذیری
در ستایش مسئولیت‌پذیری

همراه با محمد کشوری، حامد بیدی، امیر ناظمی، میلاد نوری، حمیدرضا احمدی، رضا الفت‌نسب و سیدعلی پورطباطبایی بیانیه‌ای را امضاء کردم که در آن از تصمیم عاقلانه خارج کردن طرح موسوم به صیانت از کمیسیون ویژه استقبال شده است.

رسانه‌ها 1401/01/29 روزنامه شرق بخوانم...
 تنظیم هوشمندانه الزام رشد اقتصادی
تنظیم هوشمندانه الزام رشد اقتصادی

رشد اقتصادی 10 درصدی با حرف و شعار عملی نمی‌شود و بدون آماده بودن زیرساخت‌ها چنین رشدی عملی نمی‌شود..

رسانه‌ها 1400/08/22 روزنامه ایران بخوانم...
اجباری شدن اینماد در تعارض با رفع موانع تولید است
اجباری شدن اینماد در تعارض با رفع موانع تولید است

اینماد زمانی یکی از بهترین ایده‌ها برای احراز هویت دارندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی بود. زمانی که بانک‌ها به شکل درستی احراز هویت برای افتتاح حساب را انجام نمی‌دادند. اما امروزه، نیاز به وجود اینماد مورد مناقشه است.

رسانه‌ها 1400/08/08 خبرگزاری مهر بخوانم...