گاه‌نوشته‌های عادل طالبی

رویداد آغازِ راه بازاریابی دیجیتال
رویداد آغازِ راه بازاریابی دیجیتال

اسفند 1399 در مشهد، در رویداد آغاز راه بازاریابی دیجیتال، همراه با علیجاه شهربانویی، کیوان کریم‌پور، سیدعلی علیزاده و رسول زارع درباره تبلیغات صحبت کردیم.

رسانه‌ها 1399/11/20 خبرگزاری تسنیم بخوانم...
نمایشگاه مجازی کتاب؛ از فروشِ دور از انتظار تا آنچه ناشران می‌خواستند
نمایشگاه مجازی کتاب؛ از فروشِ دور از انتظار تا آنچه ناشران می‌خواستند

اولین نمایشگاه مجازی کتاب در دوران کرونا در حالی برگزار شد که از همان ابتدا، نسبت به امکان برگزاری آن اما و اگرهای زیادی مطرح بود. نمایشگاهی که در روزهای آغازین با مشکلات زیادی روبرو شد اما در ادامه توانست به پایداری نسبی برسد.

رسانه‌ها 1399/11/06 خبرگزاری تسنیم بخوانم...
 نمایشگاه مجازی کتاب‌تهران
نمایشگاه مجازی کتاب‌تهران

چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ مشترک موردنظر در دسترس نیست! در روزهای آغازین برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی، مشکلات مختلفی روی داد که ادامه آن را با تردیدهایی روبرو ساخت

رسانه‌ها 1399/11/02 خبرگزاری تسنیم بخوانم...
نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛ کورسوی امید یا برگِ برنده ناشران بزرگ
نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛ کورسوی امید یا برگِ برنده ناشران بزرگ

نمایشگاه مجازی کتاب، موافقان و مخالفان زیادی دارد. نگرانی از عدم تحقق اهداف تعیین شده یکی از دلایل نگرانی‌های مخالفان است.

رسانه‌ها 1399/10/18 خبرگزاری دانشجو بخوانم...