عادل طالبی در دنیای اقتصاد

آغاز اینترنت طبقاتی
آغاز اینترنت طبقاتی

اصویب طرح خطرناک به اصطلاح صیانت یا حمایت از حقوق کاربران، یکی از خطرات جدی پیش‌روی کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای خرد و کوچک است. هرچند، ابعداد حقوقی این طرح نیز بسیار پیچیده و محل اشکالات جدی است.

رسانه‌ها 1400/05/14 دنیای اقتصاد بخوانم...
جای خالی آژانس‌های مشاوره‌ای
جای خالی آژانس‌های مشاوره‌ای

چرا حضور آژانس‌های نظارتی در فضای دیجیتال و حوزه دیجیتال مارکتینگ اهمیت دارد؟

رسانه‌ها 1397/01/21 دنیای اقتصاد بخوانم...