عادل طالبی در روزنامه شرق

در ستایش مسئولیت‌پذیری
در ستایش مسئولیت‌پذیری

همراه با محمد کشوری، حامد بیدی، امیر ناظمی، میلاد نوری، حمیدرضا احمدی، رضا الفت‌نسب و سیدعلی پورطباطبایی بیانیه‌ای را امضاء کردم که در آن از تصمیم عاقلانه خارج کردن طرح موسوم به صیانت از کمیسیون ویژه استقبال شده است.

رسانه‌ها 1401/01/29 روزنامه شرق بخوانم...