تجربه‌آموزی در آژانس دیجیتال‌مارکتینگ منظم

زمستان 1402، بهار 1403

بدون فیلتر شکن صفحه را باز کنید.

☑️ دورۀ کارآموزی دیجیتال مارکتینگ منظم مناسب چه کسانی نیست؟

در این مجموعه فایل صوتی که توسط تعدادی از کارآموزهای سال‌های گذشته تهیه شده‌است کارآموزان دوره‌های قبلی کارآموزی بر اساس تجربیاتشان، به این سوال پاسخ داده‌اند که چه کسانی نباید در این دوره شرکت کنند، چرا که انتخاب مسیرهایی که نباید برویم به اندازۀ مسیرهایی که باید در پیش بگیریم مهم است. پیش از هر تصمیمی این 3 فایل صوتی را با دقت گوش کنید.

صحبت‌های مرجان فتاح-کارآموز سال 1397 تیزلند- مشغول به کار در ازکی، تیمچه و هم‌اکنون: اسنپ

صحبت‌های سمن صیادی-کارآموز سال 1398 تیزلند- مشغول به کار در اکالا

صحبت‌های الهه دمرچلی-کارآموز سال 1397 تیزلند. مشغول به کار در شرکت بازرگانی