تجربه‌آموزی در تیزلند

پاییز و زمستان 1401

☑️ دورۀ کارآموزی تیزلند مناسب چه کسانی نیست؟

در این مجموعه فایل صوتی که توسط تعدادی از کارآموزهای سال‌های گذشته در تیزلند تهیه شده‌است کارآموزان دوره‌های قبلی کارآموزی بر اساس تجربیاتشان، به این سوال پاسخ داده‌اند که چه کسانی نباید در این دوره شرکت کنند، چرا که انتخاب مسیرهایی که نباید برویم به اندازۀ مسیرهایی که باید در پیش بگیریم مهم است. پیش از هر تصمیمی این 3 فایل صوتی را با دقت گوش کنید.

صحبت‌های مرجان فتاح-کارآموز سال 1397 تیزلند- مشغول به کار در تیم گوگل ادز شرکت ازکی و تیمچه

صحبت‌های سمن صیادی-کارآموز سال 1398 تیزلند- مشغول به کار در تیم سئو اکالا

صحبت‌های الهه دمرچلی-کارآموز سال 1397 تیزلند