هدیه نوروز 1401 عادل طالبی

آیا اجازۀ انتشار این فایل صوتی را دارید؟

بله. البته. این هدیه نوروزی شما است و شما هم این اجازه را دارید که آدرس این صفحه یا فایل‌هایی که دانلود کرده‌اید را منتشر کنید. البته، اگر به این سایت لینک بدهید و منبع را درج کنید که عالی می‌شود!