پرداخت دوره آنلاین
بازاریابی دیجیتال

پذیرش شرایط ثبت نام

لطفاً همۀ تیک‌ها را بزنید. تیک معادل پذیرش تمام شرایط فعلی و آتی است.
تمام موارد را در صفحه معرفی خوانده‌ام.
ویدئوی معرفی دوره را دیده‌ام.
پرسش‌ها را مطالعه کرده‌ام.
فایل‌‌ صوتیِ پاسخ به پرسش‌ها را گوش کرده‌ام.
می‌دانم طول دوره یک سال است.
می‌دانم امکان انصراف و بازپرداخت وجه وجود ندارد.
می‌دانم دوره از 1 فروردین آغاز می‌شود.
از دوره به تنهایی استفاده می‌کنم.
اقدام به ضبط محتوای دوره نخواهم کرد.
تمام شرایط فعلی و بعدی که تعیین می‌شود را می‌پذیرم.
می‌دانم تایید ثبت نام پس از بررسی و ظرف 48 ساعت اعلام می‌شود.
فایل صوتی پرسش و پاسخ اینستاگرامی را گوش کرده‌ام.